Algemene voorwaarden Dogsclusive 2020/ 2021

Met het gebruik maken van de diensten en/of het betreden van het terrein van Dogsclusive gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

Entingen en gedrag
• De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de jaarlijkse cocktail-enting of een titer bepaling.
• Het hondenpaspoort/ inentingsboekje dient tijdens het verblijf bij ons altijd aanwezig te zijn, dit is wettelijk bepaald en moet tijdens een controle getoond kunnen worden.
• Een enting tegen kennelhoest is aan te bevelen maar niet verplicht.
• Uw hond dient in een goede algemene conditie te verkeren, ook indien uw hond diarree heeft of verkouden is bij het brengen zullen we deze weigeren om besmetting te voorkomen.
• De eigenaar van de hond(en) zorgt voor de preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen. Indien een hond toch vlooien blijkt te hebben tijdens het verblijf, zullen alle kosten voor reiniging van het verblijf, alsook alle kosten voor het behandelen en wassen van alle andere aanwezige honden worden verhaalt op de eigenaar van de hond.
• De hond(en) moet(en) sociaal zijn in de omgang met andere honden en mensen.
• Loopse teven kunnen niet terecht op de opvang om onrust te voorkomen.
• Intacte reuen ouder dan 1,5 jaar kunnen ook niet terecht in de roedel, privé opvang is wel mogelijk.
• Dogsclusive behoudt zich het recht voor honden uit te sluiten wegens herhaaldelijk onacceptabel gedrag, Dogsclusive zal dit wel eerst bespreken met de eigenaar.
• Dogsclusive behoudt zich het recht voor honden op voorhand te weigeren, indien zij van mening is, dat deze hond(en) een gevaar op kunnen leveren voor andere, onder haar hoede gestelde, honden of personen.


Schade en aansprakelijkheid
• Bij noodzakelijke (directe) medische zorg wordt (indien mogelijk, na contact met de eigenaar of contactpersoon) de dierenarts van Dogsclusive ingeschakeld. Kosten hiervan zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond en zullen rechtstreeks door de dierenarts op de eigenaar worden verhaalt.
• De eigenaar dient zelf een WA-verzekering te hebben, het is wettelijk bepaald dat de eigenaar ten alle tijden aansprakelijk is voor de schade die zijn hond(en) aanricht(en) aan derden, ook als de eigenaar niet aanwezig is.
• Dogsclusive is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan of door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de eigenaar van de hond(en) verhaald.
• Dogsclusive is niet aansprakelijk voor schade aan de woning/inboedel/ auto door natte/vieze hond. Dogsclusive zal de hond zo droog/schoon mogelijk afleveren ‘handdoek droog’.
• De eigenaar van de hond(en) zorgt, dat de hond(en) op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn.
• Dogsclusive is niet aan te merken als bezitter van de hond(en).


Annuleren vakantieopvang
• Bij annuleren binnen 4 weken voor de gereserveerde periode wordt de aanbetaling niet teruggestort.
• Bij annuleren binnen 2 weken voor de opgegeven periode blijft ook het totaalbedrag verschuldigd. Ziekte of overlijden van de hond zijn hierop een uitzondering, wel zal Dogsclusive vragen naar een dierenartsverklaring.
LET OP! De zomerperiode (1-6 t/m 1-9) is hierop een uitzondering;
• De zomervakantie kunt u tot 6 weken voor de gereserveerde periode annuleren, de aanbetaling wordt niet teruggestort. Indien u de zomervakantie annuleert en dit is korter dan 6 weken voor de gereserveerde datum, blijft ook het totaalbedrag verschuldigd. Ziekte of overlijden van de hond zijn hierop een uitzondering. Wel zal Dogsclusive vragen naar een dierenartsverklaring.
Eerder ophalen is altijd mogelijk, het te veel betaalde bedrag wordt dan niet teruggestort omdat deze dagen wel voor u gereserveerd zijn.
• 10 - kaarten zijn na aanschaf 6 maanden geldig, hier worden geen uitzonderingen op gemaakt.


Ophalen en brengen
Om onrust in de roedel te voorkomen hanteren we haal en breng tijden.

De honden kunnen worden gebracht en gehaald op de volgende tijden:
Maandag t/m vrijdag brengen tussen 7.30 en 9.30 uur
ophalen tussen 16.30 en 18.30 uur.
Zaterdag en Zondag brengen tussen 8.00 uur en 10.00 uur 
ophalen tussen 16.00 en 17.00 uur
Ophalen na sluitingstijd is in overleg mogelijk, wel rekenen we hiervoor een toeslag van € 5,-.

• Bij vakantieopvang berekenen we ook de dagen waarop uw hond wordt gebracht en gehaald.

• Het is verboden om zonder begeleiding verder het erf te betreden dan de sluis.

• Honden in de roedel negeren, ook uw eigen hond niet roepen als u deze ziet lopen.

• Dogsclusive verklaart tegenover de eigenaar dat zij de hond naar beste weten zal verzorgen tijdens de afgesproken verblijfsperiode.

• Indien de hond niet afgehaald wordt op de afgesproken dag, wordt de contactpersoon gecontacteerd. De extra dagen worden dubbel aangerekend, tenzij op voorhand is gebeld voor verlenging van het verblijf en dienen contant bij afhalen te worden voldaan.

De reservering is definitief wanneer een aanbetaling van 25% van het totale bedrag is bijgeschreven op ons rekeningnummer. U ontvangt een factuur per mail zodra wij het reserveringsformulier hebben ontvangen.

Het resterende bedrag dient voorafgaand aan de logeerperiode volledig betaald te zijn, dit kunt u overmaken per bank. Wij zullen hiervoor een tweede factuur sturen indien u alleen een aanbetaling heeft gedaan bij de reservering.

info@dogsclusive.nl